Nätverk

Genom Affärsstrategernas nätverk kan portföljbolagen erbjudas resurser och kompetens inom juridiska frågor, internationella affärer, management, marknadskommunikation, medicinsk teknik, bioteknik, IT och telekommunikation. Nätverket har även en nyckelroll när Affärsstrategerna utvärderar olika investeringar, etablerar kontakter och samlar in kunskap. Enskilda personer och företag i nätverket konsulteras löpande i olika frågor som rör portföljbolagens utveckling, exempelvis i samband med rekrytering av nyckelpersoner i portföljbolagen.

Vidare har Affärsstrategerna tillgång till den industriella kompetens som finns inom portföljbolagen. Flera av de där verksamma personerna är ledande inom sina respektive områden och bistår Affärsstrategerna i olika frågor.

Affärsidé

Affärsstrategernas affärsidé är att investera kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ett ledande nischföretag. Affärsstrategernas primära investeringsområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma, mogna företag i stabila branscher.

Strategier

Affärsstrategernas primära investeringsfokus är verksamheter inom Life Science, IT, teknik och Internet med mycket god potential att bli ledande nischaktörer. Av detta investeringsfokus följer även en relativt hög risk. För att reducera risken gäller en finansiell strategi som innebär att minst 50 procent av verksamhetens tillgångar ska investeras i likvida medel, börsnoterade bolag eller i vinstgenererande helägda bolag.

Portföljens utveckling

Affärsstrategerna har under senare år modifierat sitt investeringsfokus och portföljen har därmed förändrats ganska kraftigt. I slutet av nittiotalet hade Affärsstrategerna cirka 25 innehav inom områdena IT/Wireless, Internet och Life Science, varav mångs innehav var enskilt mycket små. Sedan dess har ett stort antal innehav avvecklats och portföljen består nu till största delen av innehav inom området Life Science.
Portföljen består i dagsläget av ett färre antal verksamheter och de enskilda innehaven uppgår i allmänhet till cirka 30 procent. I enlighet med bolagets nya investeringsstrategi förvärvas nu helägda vinstgenererande bolag som ger en ökad finansiell stabilitet och minskad risk.

Aktivt ägande

Affärsstrategernas mål uppnås till stor del genom ett mycket aktivt ägande. Verksamhetens arbetssätt präglas av ett starkt engagemang och dagligt deltagande i portföljbolagens verksamhet.

Har du ett case som du vill att vi ska titta på?

KONTAKTA OSS

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Vi får bolagen att växa och generera långsiktigt värde.

KONTAKTA OSS