Project Description

Om Fingerprint Cards

Fingerprint Cards AB säljer licenser till en egenutvecklad biometrisk och chipbaserad metod och teknik för fingerverifiering. Tekniken vidareutvecklas kontinuerligt i nära kontakt med marknaden.

VI TRIVS MED UTMANANDE PROJEKT.

DE PRODUCERAR STÖRRE BELÖNINGAR I SLUTÄNDAN.

Har du ett case som du vill att vi ska titta på?

KONTAKTA OSS

Verksamhet

Du får det du ser Bolagets förväntningar på marknads utvecklingen och den därav följande försiktiga uppbyggnaden av organisationen har visat sig vara realistiska liksom valet av tidpunkt för att påbörja en djärvare teknikutveckling, som skall säkerställa Bolagets framtida livsduglighet och teknikförsprång. Detta gäller inte minst den tidiga satsningen på att utveckla ett genuint lågkostnadsalternativ baserat på en linjesensor.

0
Köptes år
0
Såldes år

Marknad

Marknadsmöjligheterna för biometrin fortsätter att spridas över flera applikationsområden och segment, vilket tar sig uttryck i produkter och lösningar av många olika slag. Fingerprint Cards ser dessa möjligheter i termer av marknadssegment inom vilka olika produkter utvecklas eftersom Bolaget inte utvecklar produkter för slutanvändare. Kontakter, som Bolaget får från kunder som önskar köpa slutprodukter, hänvisas till lämplig utvecklingspartner. Fingerprint Cards förser sina kunder, s.k. OEM företag (”Original Equipment Manufacturer”), med komponenter som sensorer, eller med kompletta optimerade sub-system för integrering i deras produkt. Genom att inte ta på sig uppgiften att även utveckla slutprodukter, såsom system med kortläsare och smart kort för påloggning till PC eller terminaler för tillträde till kontorslokaler, vilket många konkurrerande bio-metriutvecklare gör, kan Bolaget behålla en balanserad verksamhet som riktar sig till många marknadssegment och slipper risken av att bli för beroende av ett enskilt segment.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Vi får bolagen att växa och generera långsiktigt värde.

KONTAKTA OSS