Project Description

Om Photometric

Photometric AB är en av Sveriges största aktörer inom området skolfoto/förskolefoto. Förtaget är rikstäckande med säljare och drygt 70 fotografer och säljare som finns över hela landet. Verksamheten Photomic är leverantör till grundskola och gymnasium. Panda Photo är barnens fotograf på landets förskolor och daghem. Photometric ingår avtal med skolor och förskolor. Avtalen löper under minst ett år, ofta upp till tre år.

VI TRIVS MED UTMANANDE PROJEKT.

DE PRODUCERAR STÖRRE BELÖNINGAR I SLUTÄNDAN.

Har du ett case som du vill att vi ska titta på?

KONTAKTA OSS

Verksamhet

Photometric ser kunden ur två perspektiv. Både skolorna och slutkunderna, det vill säga föräldrar och elever, är viktiga målgrupper för Photometric. Växande segment är för närvarande sportfoto, konfirmationsfoto, balfoto och företagsfoto. Under ett normalår producerar Photometric cirka 300 000 porträttserier och distribuerar cirka 600 000 försändelser. Bolaget bedriver en intensiv affärsutveckling och arbetar mycket aktivt med nya koncept, mervärdesskapande tjänster samt förenklingar av affärsprocesser och med teknik som skapar förutsättningar för bättre produktivitet och ökat kundvärde. Under senare år har bolaget investerat betydande belopp i en total digitalisering av sin affärsprocess.

0
Köptes år
0
Såldes år

Marknad

Skolfotobranschen består av 5-7 större aktörer och cirka 25 mindre. Photometric uppskattar den egna marknadsandelen till cirka 30 procent. Ambitionen är att växa och etableras som den ledande och marknadsmässigt dominerande aktören. Marknaden för skolfoto är relativt stabil och i stort sett mättad. Under senare år har konkurrensen tilltagit och lett till en hård prispress och minskade marginaler. Stora säsongsvariationer präglar branschen. Huvuddelen av produktionen av skolfoto koncentrerad till maj-juni och september-december. För att utjämna variationerna satsar Photometric på flera olika koncept, exempelvis företagsfoto, balfoto, sportfoto och konfirmationsfoto.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Vi får bolagen att växa och generera långsiktigt värde.

KONTAKTA OSS