Project Description

Om Raysearch Labratories

Raysearch Laboratories utvecklar och säljer programvara för strålbehandling av cancer. Produkterna optimerar strålbehandlingen för varje patient genom att stråldosen skräddarsys till tumörens individuella form. Det medför att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad blir så låg som möjligt. Genom ett licensavtal med Philips har den första produkten RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling. Under 2004 tecknades ett nytt licensavtal med Nucletron, som innebar att kundbasen för RaySearchs produkter fördubblades. RaySearch är en avknoppning från Karolinska Institutet och är börsnoterat på Stockholmsbörsens O-lista.

VI TRIVS MED UTMANANDE PROJEKT.

DE PRODUCERAR STÖRRE BELÖNINGAR I SLUTÄNDAN.

Har du ett case som du vill att vi ska titta på?

KONTAKTA OSS

Verksamhet

RaySearch Laboratories utvecklar och säljer programvara för strålbehandling av cancer. Produkterna optimerar strålbehandlingen för varje patient genom att stråldosen skräddarsys till tumörens individuella form. Det medför att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad blir så låg som möjligt. Patientens möjligheter att bli frisk från cancern utan allvarliga biverkningar ökar.
RaySearch har en skalbar affärsmodell som bygger på att låta kommersiella partners sköta marknadsföring och försäljning. Bolaget når på så sätt ett stort antal kunder utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets första produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen. Tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling och RayOptimizer är nu det ledande systemet för intensitetsmodulerad strålbehandling (IMRT). RaySearch är en avknoppning från Karolinska Institutet och Affärsstrategernas investering gjordes samma år som bolaget bildades, år 2000. Bolaget börsnoterades tre år senare på Stockholmsbörsens O-lista.

0
Köptes år
0
Såldes år

Marknad

Över 22 miljoner personer behandlades för cancer under år 2000, vilket är en ökning med 19 procent sedan 1990. Antalet nya cancerfall växer, men glädjande nog ökar också andelen botade cancerpatienter. Ett flertal vetenskapliga studier pekar på en tydlig nytta med IMRT jämfört med konventionell strålbehandling. RaySearchs mjukvara förbättrar de dosplaneringssystem som används idag och den globala marknaden för dessa system växer med 7–8 procent per år. Marknaden för dosplaneringssystem domineras av Philips, CMS, Varian och Nucletron. RaySearch samarbetar idag med Philips och Nucletron och når därigenom mer än hälften av de avancerade klinikerna för strålbehandling, vilka är RaySearchs primära målgrupp. m.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Vi får bolagen att växa och generera långsiktigt värde.

KONTAKTA OSS