Project Description

Om Samba Sensors

Samba Sensors startades vid mitten av nittiotalet som en avknoppning från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför ett unikt tryckmätningssystem avsett för användning inom det medicinska området. Systemet är baserat på egna avancerade innovationer inom fiberoptik och sensorteknik.

VI TRIVS MED UTMANANDE PROJEKT.

DE PRODUCERAR STÖRRE BELÖNINGAR I SLUTÄNDAN.

Har du ett case som du vill att vi ska titta på?

KONTAKTA OSS

Verksamhet

Systemet är baserat på egna avancerade innovationer inom fiberoptik och sensorteknik. Systemet består av tre huvudsakliga komponenter: en elektronikenhet, en programvara och en unik optisk tryckgivare med hög mätprecision. Samba Sensors mätinstrument antas kunna ersätta vissa av de tryckmätningstekniker som används i dagsläget genom att erbjuda en mer lätthanterlig produkt och i vissa fall en mer kostnadseffektiv mätning.
Inom vissa områden där det hittills helt har saknats möjligheter att mäta tryck är Samba Sensors system ett banbrytande alternativ. Exempelvis gäller detta när traditionella elektroniska tryckgivare inte kan användas – exempelvis vid magnetröntgen (MRI) och inom områden där det krävs mycket små instrument. Samba Sensors system har en optisk sensor och en liten böjlig tryckgivare med en dimension av endast 0,42 millimeter i diameter.
Systemets tillverkningsprocess och kon­struktion har patentskyddats på alla större marknader. Dessutom utvecklas kontinuerligt nya delkomponenter och tillverkningsprocesser som patentskyddas och utgör värdefulla tillgångar på den globala medicintekniska marknaden.

0
Köptes år
0
Såldes år

Marknad

Att enkelt och snabbt mäta tryck i olika delar av kroppen är ett naturligt behov inom den moderna sjukvården. Marknaden är mycket omfattande och i tillväxt. Utmaningen för Samba Sensors är att testa och utvärdera sin produkt i olika forskningsprogram och därefter utveckla produkten för användning i olika kliniska tillämpningar. Detta sker i dagsläget genom samarbeten med medicinska kliniker, forskningsinstitut och medicintekniska företag

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Vi får bolagen att växa och generera långsiktigt värde.

KONTAKTA OSS