Project Description

Om Schoolsoft

SchoolSoft levererar Internetbaserad programvara (med namnet SchoolSoft) som förenklar lärarens administration och förbättra kommunikationen mellan skola och hem. Med programvaran förenklas lärarnas arbete samtidigt som elevever och föräldrar får tillgång till viktig information om skolarbetet: frånvaro, utvecklingssamtal, planering, läxor, prov, resultat och mycket annat.

VI TRIVS MED UTMANANDE PROJEKT.

DE PRODUCERAR STÖRRE BELÖNINGAR I SLUTÄNDAN.

Har du ett case som du vill att vi ska titta på?

KONTAKTA OSS

Verksamhet

Med SchoolSoft får skolan ett komplett verktyg för elevdokumentation och en plattform för modern internetbaserad kommunikation, som efterfrågas av många föräldrar. SchoolSoft kan enkelt integreras med de marknadsledande schemasystemen och elevregistren. Produkten är helt webbaserad och kräver därför inga installationer.

0
Köptes år
0
Såldes år

Marknad

Marknaden är potentiellt mycket stor. Genom Internet har det uppstått nya möjligheter för effektiv storskalig kommunikation. Inom så gott som alla samhällssektorer innebär detta att efterfrågan på enkla och effektiva planerings– och kommunikationshjälpmedel ökar snabbt. I skolan finns det särskilt mycket att vinna på att hitta snabba, säkra kommunikationsvägar eftersom muntliga meddelanden, lappar och andra dokument ofta inte når fram till mottagaren. Med SchoolSofts system underlättas kommunikationen mellan lärare, elever, hem och skola. Resultatet blir att mer tid kan ägnas åt det verkligt viktiga – att lära.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Vi får bolagen att växa och generera långsiktigt värde.

KONTAKTA OSS